СТАРОНКІ ДАПАМОГІ
  Каб вярнуцца ў пошук, трэба націснусь на кнопку [Back/Назад] вашага браўзера

ПОШУК:
 
- Базавы пошук
- Пашыраны пошук
- Пошук па нумарах
- Булеўскі пошук
- Аўтарытэтныя запісы
- Пошук па слоўніках
- Новыя паступленні
- Гісторыя пошукаў

ПРАГЛЯД ВЫНІКАЎ:
 
- Кароткі спіс
- Поўнае апісанне
- Слоўнікі

ЗАКАЗ ЛІТАРАТУРЫ:
 
- Рэгістрацыя
- Патрабаванні

Пашыраная форма пошуку.

    Дазваляе выконваць камбінаваны запыт па некалькіх (да трох) абласцях пошуку, якія аб'ядноўваюцца булеўскімі аператарамі "І" (AND), "АБО" (OR), "І НЕ" (NOT).
    Запыт можна адрасаваць да аднаго або некалькіх відаў дакументаў.
    Для пошуку па аўтару дабаўлена магчымасць выбару аўтарскай ролі (аўтар, складальнік, рэдактар і інш.).
    Для пошуку па адным з відаў дакументаў (напрыклад, кнігі, аўтарэфераты дысертацый, выяўленчыя выданні) у пошуковай форме аўтаматычна дадаюцца пошуковыя элементы, уласцівыя для гэтага віду.

Рэжым пошуку Тлумачэнні
Усе рэжымы Колькасць бібліяграфічных апісанняў у адказе абмежавана 10000.
Пошук не адчувальны да рэгістра сімвалаў (маленькія або вялікія літары).
З пачатку поля Уводзьце тэкст поўнасцю або яго пачатковую частку. Усячэнне справа аўтаматычнае. Для ўсячэння слоў у сярэдзіне тэксту выкарыстоўвайце сімвал "?". У пачатку тэксту сімвал усячэння не дазваляецца.
Пры ўводзе пошукавага тэксту апускаюцца знакі пунктуацыі і дужкі, прынятыя пры вывадзе адпаведных палёў у бібліяграфічнае апісанне. Апускаецца таксама двайное двукоссе. Пры ўводзе прадметных рубрык апускаецца знак "–" між падрубрыкамі.
Прыклады
аўтар: Гайдар
И
тэма: экономика
Дакладнае супадзенне Уводзьце тэкст поўнасцю. Усячэнне не выкарыстоўваецца.
Пры ўводзе пошукавага тэксту апускаюцца знакі пунктуацыі і дужкі, прынятыя пры вывадзе адпаведных палёў у бібліяграфічнае апісанне. Апускаецца таксама двайное двукоссе. Пры ўводзе прадметных рубрык апускаецца знак "–" між падрубрыкамі.
Прыклады
тэма: Экология
И
месца выдання: Минск
ИЛИ
месца выдання: Гомель
Фраза Уводзьце фразу, якая складаецца са слоў, падзеленых прабеламі. Знакі пунктуацыі апускаюцца. Усе словы фразы павінны запар сустракацца ў запісе. Для ўсячэння слоў фразы выкарыстоўвайце сімвал "?". Левае ўсячэнне слоў не дазваляецца.
Прыклад
пошук па загалоўку: Восточные методы самоисцеления
Усе словы Уводзьце словы, падзеленыя прабеламі. Усе словы павінны сустракацца ў запісе, парадак слоў адвольны. Для ўсячэння слоў выкарыстоўвайце сімвал "?". Левае ўсячэнне слоў не дазваляецца.
Прыклад
пошук па загалоўку: методы самоисцел? восточн?
Любое са слоў Уводзьце словы, падзеленыя прабеламі. Хаця б адно са слоў павінна сустракацца ў запісе. Для ўсячэння слоў выкарыстоўвайце сімвал "?". Левае ўсячэнне слоў не дазваляецца.
Прыклад
загаловак: погода климат
И НЕ
тэма: метеорология


[ Пошук у ЭК ]